Aix-en-Provence Festival premieres Kaija Saariaho's opera, 'Innocence'

The Aix-en-Provence Festival has premiered the opera, 'Innocence' by Finnish composer Kaija Saariaho to wide acclaim by critics.

View on euronews