Tropical Depression Eta heads to Florida

Chris Mei takes us through the devastating track of Eta as it strengthens on its way to Florida.