The Yukon phenomenon: record Whitehorse snow nearly 300% of normal

Details with meteorologist Tyler Hamilton.